Χόρδισμα Πιάνου

Υπηρεσία - Χόρδισμα πιάνου

Ρύθμιση & φωνητική αλλαγή

Υπηρεσία - Ρύθμιση και φωνητική αλλαγή

Αύξηση & μείωση της συχνότητας

Υπηρεσία - Αύξηση & μείωση της συχνότητας

Αναπαλαίωση – Επιδιόρθωση

Υπηρεσία - Αναπαλαίωση ή επιδιόρθωση

Εκτίμηση αξίας πιάνου

Υπηρεσία - Εκτίμηση αξίας πιάνου